Filmy korporacyjne - Video Travel - Filmowe oferty turystyczne

 

W ostatnich latach bardzo popularną oraz uniwersalną formą prezentacji przedsiębiorstw stał się film korporacyjny. Niewątpliwie ważnym czynnikiem wpływającym na tworzenie tego rodzaju produkcji jest rozwój szybkich łącz Internetowych oraz konieczność komunikacji przedsiębiorstw ze swoim otoczeniem, głównie przez strony Internetowe i wszelkiego rodzaju kanały społecznościowe. Innym, często stosowanym celem tworzenia tego rodzaju materiału jest jego wykorzystanie przez przedstawicieli handlowych kontaktujących się bezpośrednio z przyszłymi kontrahentami.

 

W większości przypadków film korporayjnych przybiera formę dukumentu opisującego w swojej treści najważniejsze informację, którymi dana firma chce się podzielić z otoczeniem. Najczęściej jest to przedstawienie historii przedsiębiorstwa, jego misji, siedziby wraz z pracownikami, wyniki finansowe, etc. Specjalnie dopasowana muzyka, której często towarzyszy głos lektorski wzbogaca dane liczbowe przedstawione w formach animacji, ukazujących rozwój przedsiębiorstwa na przestrzeni lat.

 

Tworząc film korporacyjny z Video Planer, zapewniamy pełną i profecjonalną obsługę na każdym etapie produkcji. Począwszy od pomysłu, scenariusza, poprzez dobór ścieżki dźwiękowej, dobór lektora, tworzenie animacji i grafik oraz w końcu samą realizację filmową (z ziemi i z powietrza, a także spod wody).