ADECON - Video Travel - Filmowe oferty turystyczne

SZYBKIE LOKALIZACJE

ADECON, Dębe 47a, Żelazków, Polska

Tel.: +48 62 59 777 25
Strona www: www.adecon.pl
Adres e-mail: biuro@adecon.pl

Film przedstawia nowe biuro firmy ADECON oraz przedstawia specyfikę dzialalności filrmy - transportowo spedycyjną. Produkcja realizowana w celach Targowych.

TYP PRODUKCJI