EKO-ZEC Sp. z o.o. - Video Travel - Filmowe oferty turystyczne

SZYBKIE LOKALIZACJE

EKO-ZEC Sp. z o.o., ul. Gdyńska 54, Poznań, Polska

Tel.: 61 821 13 01
Strona www: http:www.eko-zec.com.pl
Adres e-mail: sekretariat@eko-zec.com.pl

Film korporacyjny dla EKO-ZEC powstał w związku z obchodami 20leca firmy. Koncepcja filmu zakładała ukazanie historii oraz głównych prouktów i usług EKO-ZEC oraz wskazanie na dbałość o środkowisko polegające na zintegrowanym systemem zarządzania.

Realizowany: Wrzesień 2015

Film wykorzystany na imprezie z okazji 20leca EKO-ZEC, do zamieszczenia na stronie internetowej, wypalany na płytach dla firm współpracujących.
 

TYP PRODUKCJI